MỨC LƯƠNG MÀ MỘT ĐIỀU DƯỠNG VIÊN NHẬN ĐƯỢC KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI BẰNG

Những thay đổi mới trong Luật bảo vệ sức khỏe GVWG được ban hành vào năm 2021

1. Mức lương cao hơn: Kể từ ngày 01.09.2022, các cơ sở điều dưỡng cần tuân thủ nghiêm túc quy định về thuế quan.

2. Có trách nhiệm hơn đối với đội ngũ nhân viên điều dưỡng: Nhà tuyển dụng có trách nhiệm giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân viên học hỏi, trau dồi chuyên môn cũng như cho họ quyền tự đưa ra quyết định.

3. Cân đối nhân sự: Nhà tuyển dụng tuyển thêm nhân viên điều dưỡng trong lĩnh vực chăm sóc nội trú (bao gồm cả trợ lý điều dưỡng)

Luật mới dẫn đến những thay đổi mới trong mức lương của ngành Điều dưỡng, đặc biệt là ngành Điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi:

– Kể từ ngày 01.09.2022, chỉ những cơ sở trả lương cho Điều dưỡng viên theo bậc hoặc theo các quy định của luật lao động nhà thờ mới được cung cấp dịch vụ chăm sóc.

– Quy định mới sẽ được triển khai diện rộng trước ngày 01.09.2022. Một vài cơ sở đang trong giai đoạn triển khai hoặc đã hoàn thành (Dự kiến 80% các cơ sở điều dưỡng sẽ áp dụng quy định mới trước thời hạn).

– Mức lương cơ bản sẽ được tính theo khung tham chiếu của từng khu vực, do vậy sẽ có sự khác nhau giữa các bang:

+ Đối với điều dưỡng viên chuyên nghiệp: Mức lương cơ bản từ 3.300 đến 4.000 Euro/ tháng (lương trước thuế)

+ Đối với trợ lý điều dưỡng: Mức lương cơ bản từ 2.500 đến 3.000 Euro/ tháng (lương trước thuế)

Vì trong lĩnh vực Điều dưỡng chăm sóc người lớn tuổi có rất nhiều nhà tuyển dụng và cơ sở tư nhân không trả lương theo bậc, nên người lao động cần chú trọng đến những thay đổi lần này.

Ngoài các hợp đồng làm việc chính thức với mức lương tính theo bậc, mức lương tối thiểu cũng sẽ tăng vào cuối năm 2023. Đối với ngành điều dưỡng, sẽ tăng tùy theo cấp bậc và trình độ chuyên môn, cụ thể: tăng khoảng hơn 15% (người lao động nhận 14 đến 15 Euro/ giờ, tương đương 2.400 – 2.600 Euro/ tháng) đối với Trợ lý điều dưỡng và 18,25 Euro/ giờ, tương đương 3.120 Euro/ tháng đối với Điều dưỡng viên chuyên nghiệp.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *