THÔNG TIN TUYỂN SINH MỚI NHẤT

Từ Erfurt – CHLB Đức gửi đến bản thân tôi…

Bài tâm sự của bạn Đông Lê sau 1 năm sinh sống và làm việc tại CHLB Đức! ——————-“Erfurt, 22:27, ngày 28.02.2023 (nói đôi chút thì là hôm nay tròn đúng 1 năm ở nơi xứ người, note lại cả...