TUẦN LỄ VĂN HÓA HỘI NHẬP – HOẠT ĐỘNG MANG Ý NGHĨA NHÂN VĂN, THIẾT THỰC DÀNH CHO HỌC VIÊN KHI TỚI ĐỨC.

Nhằm giúp học viên hòa nhập tốt hơn với cuộc sống mới khi tới nước Đức, phòng Thương mại- Công nghiệp (IHK) bang Thueringen đã tổ chức tuần lễ đón và hướng dẫn chi tiết về văn hóa và các thủ tục giấy tờ liên quan dành cho học viên khóa 4 Dự án học bổng đào tạo nghề.

Các hoạt động dành cho học viên gồm có: Hướng dẫn và lấy thẻ bảo hiểm y tế; mở tài khoản ngân hàng; chuyển đổi giấy phép cư trú dài hạn; hướng dẫn phòng chống ma túy; thăm quan thành phố và các hoạt động giải trí theo phong cách người Đức.

Tổ chức tuần lễ văn hóa hội nhập mang ý nghĩa thiết thực và nhân văn, thể hiện sự quan tâm của IHK dành cho học viên Việt Nam, giúp học viên Việt Nam hiểu hơn về nền văn hóa Đức và thích nghi nhanh chóng với cuộc sống.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *