THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN LÀ GÌ? CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI ĐỨC

Hầu hết người nước ngoài sinh sống tại Đức và cả người bản xứ đều phải chịu thuế tại đây. Hệ thống thuế của Đức tương tự như các hệ thông thuế tại các nước phương Tây khác. Bạn phải trả thuế thu nhập suốt cả năm, thường là qua một nhà tuyển dụng khấu trừ thuế từ mỗi phiếu lương. Hệ thống thuế tại Đức sẽ được chia như sau:

– Thu nhập đối với người độc thân dưới 9.169€ (đối với cặp vợ chồng là 18.338€) sẽ được miễn thuế.

– Thu nhập đối với người độc thân lên tới 14.255€ (đối với cặp vợ chồng là 28.510€) sẽ bị đánh thuế với tỉ lệ tăng dần từ 14% đến 24%.

– Thu nhập đối với người độc thân từ 14.256€ đến 55.960€ (đối với cặp vợ chồng từ 111.922€ đến 530.652€) sẽ bị đánh thuế ở mức 42%.

– Thu nhập đối với người độc thân trên 265.327€ (đối với cặp vợ chồng trên 530.654€)  sẽ bị đánh thuế 45%.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *