Trình độ A2

THÔNG TIN CHUNG

KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2

 

Số tiết học

180 – 200 tiết học 

Bổ sung miễn phí tiết phụ đạo: Từ 1-2 buổi/ tuần

Thời lượng

5 tiết/ buổi

Trình độ học viên

Học viên được nhận chứng chỉ SD 2 của viện Goethe theo khung tham chiếu chuẩn ngôn ngữ của Châu Âu

Mục tiêu khoá học
  • Có thể miêu tả về quá trình học tập và môi trường xung quanh ở mức độ đơn giản.
  • Có thể trình bày những vấn đề hoặc mong muốn của bản thân trong các tình huống hàng ngày.
  • Nắm bắt được nội dung chính khi giao tiếp nếu người đối thoại nói bằng ngôn ngữ phổ thông về các chủ đề quen thuộc như môi trường sống, công việc, trường học, giải trí..
  • Có thể trình bày về nguồn gốc, quê quán,quá trình học tập và môi trường xung quanh.
  • Có thể diễn đạt những vấn đề hoặc mong muốn của học viên trong các tình huống hàng ngày.
  • Khi giao tiếp có khả năng Nghe hiểu về các vấn đề quen thuộc như nơi sở, công việc, trường học, giải trí, các mối quan hệ trong gia đình và môi trường xung quanh… nếu người đối diện sử dụng tiếng phổ thông.

TIN TỨC