Trình độ A1

 THÔNG TIN CHUNG

KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A1

 

Số tiết học

180 – 200 tiết học 

Bổ sung miễn phí tiết phụ đạo: Từ 1-2 buổi/ tuần

Thời lượng

5 tiết/ buổi

Trình độ học viên

Học viên được nhận chứng chỉ SD 1 của viện Goethe theo khung tham chiếu chuẩn ngôn ngữ của Châu Âu

Mục tiêu khoá học
  • Giao tiếp ở mức đơn giản
  • Hiểu và sử dụng được những câu đơn giản và cách diễn đạt quen thuộc, thông dụng hàng ngày (ví dụ dụ thông tin về bản thân và gia đình, mua bán, công việc, môi trường xung quanh).
  • Giới thiệu bản thân và hỏi người khác về các thông tin cá nhân – nơi ở, sở thích, nghề nghiệp, gia đình, trường học, đồ vật họ sở hữu.
  • Hỏi người khác về thời gian, địa chỉ, ngày tháng, số điện thoại, biển số xe…
  • Yêu cầu hoặc đề nghị người khác một việc nào đó
  • Hỏi và trả lời các chủ đề đơn giản hàng ngày
  • Hỏi thông tin hoặc cung cấp thông tin

TIN TỨC