Lịch sử phát triển

      Viện Đào tạo năng lực Đức được thành lập bởi những thành viên sáng lập và xây dựng Công ty Hanoi IEC, một đơn vị  uy tín với 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xúc tiến đầu tư và  thương mại cũng như hỗ trợ triển khai những dự án của các tổ chức và doanh nghiệp CHLB Đức tại Việt Nam. Có thể nói, GCA là công ty con của Hanoi IEC thừa hưởng nền tảng năng lực và kinh nghiệm của Hanoi IEC.

Công ty Hanoi IEC là Tổ chức đại diện thương mại và văn hoá của bang Thuringa thông qua tổ chức Phát triển kinh tế Bang (Landesentwicklungs-gesellschaft Thueringen LEG) trong 5 năm qua. Hanoi IEC là đơn vị triển khai dự án thí điểm “Thu hút nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Bang Thueringen thông qua đào tạo dạy nghề cho người Việt Nam” với nhiều thành công và kinh nghiệm tích cực. Bang Thueringa mong muốn được đẩy mạnh việc thu hút nguồn nhân lực cho Bang tại Việt Nam thông qua các hợp động của GCA (Công ty con của Hanoi IEC).

Bên cạnh đó, Hanoi IEC còn là đối tác chiến lược của một số công ty và tổ chức tại Đức trong công tác đào tạo ngôn ngữ cho người lao động gồm có :Phòng thủ công nghiệp bang Thueringen, Tổ chức GIZ, Hiệp hội bảo trợ người lao động AWO, Công ty Captitalent GMH chuyên cung cấp điều dưỡng viên cho các bệnh viện lớp toàn nước Đức.