Đội ngũ giáo viên

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

TÀO HỒNG MAI
Trưởng phòng Đào tạo

Phụ trách bộ phận đào tạo

THÂN QUỲNH PHƯƠNG
Nhân viên

Bộ phận Đối ngoại, QLHV; Giảng dạy văn hóa và ngôn ngữ

ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG
Phụ trách bộ phận

Phụ trách bộ phận Đối ngoại, QLHV; Giảng dạy văn hóa và ngôn ngữ

PHÙNG KIM TRANG
Nhân viên

Bộ phận hành chính, nhân sự

Ngô Thị Hải Yến
Nhân viên

Bộ phận Đào tạo

Trần Ngọc Lâm
Nhân viên

Bộ phận IT